Zorg

De veranderingen in de zorg moeten bijdragen aan een betere en betaalbare zorg dichter bij de ‘zorgconsument’. Voor u als zorgaanbieder leidt het tot een sterk veranderd speelveld. Uw positie als zorginstelling verandert. Hoe kunt u de continuïteit van uw zorginstelling borgen met behoud van kwaliteit? Wij helpen u bij het maken van de juiste, gefundeerde keuzes, zodat u slim en verantwoord kunt ondernemen. Nu en in de toekomst.

Zorg 2
Ontdek meer over Zorg
Zorg - De juiste medewerkers.jpg

De juiste medewerkers

De beste zorg leveren aan uw cliënten; dát is de essentie van uw werk. En daar heeft u goede mensen voor nodig. Helaas kampt de zorg met een groot personeelstekort en ligt daar een grote uitdaging. Wij geloven dat de focus moet liggen op het binden, boeien en ontwikkelen van goed personeel. Dat maakt uw instelling interessant voor medewerkers, concurrerend op de arbeidsmarkt, maar bovenal blijft daarmee expertise behouden. Uw mensen bepalen immers de kwaliteit van uw zorg. En die kwaliteit wordt ‘gevoeld’ door uw cliënten

Lees meer
Zorg - Kwaliteit van zorg.jpg

Kwaliteit van zorg

De beste zorg leveren, aansluitend bij de wensen, behoeften en verwachtingen van cliënten en hun naasten. Dat is in essentie waar kwaliteit over gaat en wat u als zorgaanbieder dagelijks nastreeft. Dit klinkt eenvoudig, toch is de praktijk weerbarstiger en halen berichten over ondermaatse kwaliteit bij zorgaanbieders nogal eens het nieuws. U weet als geen ander dat dit komt doordat kwaliteit een complexer begrip is dan vaak in eerste instantie wordt aangenomen.

Lees meer
Zorg - Nu voor morgen.jpg

Toekomstbestendige strategie

Is uw zorgorganisatie klaar voor de uitdagingen van morgen? De ontwikkelingen in de zorg zijn dynamisch. U wordt continu uitgedaagd om goede zorg te leveren én gelijktijdig te anticiperen op de ontwikkelingen die op u afkomen. Dat vraagt om een helder kompas naar de toekomst en een slagvaardige inrichting en besturing van uw organisatie.

Lees meer
Zorg - Integrale procesoptimalisatie

Integrale procesoptimalisatie

Van zorgorganisaties wordt verwacht dat zij steeds meer vastleggen en rapporteren en steeds betere zorg leveren, tegen steeds lager tarieven. In de dynamiek van wijzigingen in wet- en regelgeving, ICT-systemen en financieringsstromen, worstelen veel zorgorganisaties met knelpunten in efficiency en/of kwaliteit van zorg. Juist dan is het van belang om de zorgprocessen in uw zorgorganisatie te optimaliseren en te borgen dat deze processen bij toekomstige wijzigingen tijdig én goed mee veranderen.

Lees meer
Hand met lamp.jpg

Zorginnovatie

Zorginstellingen staan voor grote uitdagingen om de zorg toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit te houden in de nabije toekomst. Dit vraagt om slimme toepassing van innovatieve zorgconcepten en de inzet van moderne technologie.

Lees meer
Zorg - Effectieve communicatie

Effectieve communicatie

Effectieve communicatie binnen de zorginstelling is een belangrijke randvoorwaarde om tot hoogwaardige dienstverlening voor uw cliënten te komen. Communicatie ondersteunt de samenwerking in de dagelijkse werkprocessen en moet bijdragen aan het verduidelijken van afspraken. Kortom, communicatie ondersteunt een efficiënte bedrijfsvoering. Het belang van effectieve communicatie neemt verder toe bij (ingrijpende) organisatieveranderingen of organisatievormen als zelforganisatie.

Lees meer
Zorg - Informatiemanagement.jpg

Informatiemanagement in de zorg

Informatisering en digitalisering in de zorg wordt steeds belangrijker, zowel binnen uw zorginstelling als met uw ketenpartners. Het vraagt om een heldere ICT-strategie om hier slagvaardig gebruik van te maken en een effectieve governance om deze te realiseren. Weet u wat er qua technologie en systemen mogelijk is? En is uw informatiebeveiliging voldoende op orde? De specialisten van Advisory Healthcare en IT Advisory helpen u graag bij het benutten van alle ICT mogelijkheden.

Lees meer
Zorg - Wet- en regelgeving.jpg

Wet- en regelgeving in de zorg

Bent u altijd op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving in de zorg? En, hoe zorgt u ervoor dat al uw medewerkers steeds up-to-date zijn? Zorgkennis.net is hét online kennisplatform voor financials in de zorg.

Lees meer
Zorg - Interim & detachering.jpg

Interim & detachering

U heeft tijdelijk extra capaciteit nodig. En de aanleiding kan verschillend zijn; langdurige afwezigheid van een medewerker, piekdrukte opvangen of bijvoorbeeld specifieke kennis bij een project. Wij helpen u graag aan de juiste persoon.

Lees meer
Zorg - Trainingen en workshops.jpg

Trainingen, workshops en masterclasses zorg

Vanuit de overheid ontstaan wettelijke kaders met een focus op keuzevrijheid voor cliënten en bekostiging die persoonsvolgend wordt. Daarnaast neemt de complexiteit van wet- en regelgeving rondom bijvoorbeeld de zorgbekostiging steeds meer toe. Ontwikkelingen die mogelijk impact hebben op uw zorginstelling. Wij verzorgen trainingen, workshops en masterclasses om te zorgen dat u volledig thuis bent in de nieuwe spelregels en belangrijke veranderingen in uw sector weet te duiden. Echt advies draait namelijk om kennis delen en doorgeven.

Lees meer
Zorg - Btw in de zorg.jpg

Btw in de zorg

Als zorginstelling heeft u – bewust of onbewust – dagelijks met btw te maken. U doet inkopen en investeringen, u gaat samenwerkingsverbanden aan, medewerkers worden gedetacheerd, producten en diensten worden aan cliënten, bezoekers en medewerkers verkocht en u ontvangt diverse subsidies en bijdragen. Wij helpen uw organisatie meer bewust met btw om te gaan, (onbewuste) risico’s zoveel mogelijk te beperken en de btw te borgen in uw reguliere bedrijfsprocessen.

Lees meer

Het ondernemerscollege van Baker Tilly. De meest inspirerende sprekers van Nederland geven gratis college op internet. Korte, boeiende colleges waarmee ondernemers uit heel Nederland inspiratie, kennis en informatie kunnen opdoen. Iedere twee weken komt er een nieuw college online!

Meer weten? Ik help u graag!

Heeft u vragen over zorg? Wilt u weten hoe ik u hierbij kan helpen? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op.

Edwin Schippers.jpg
Edwin Schippers Partner Healthcare T: 06 22 97 12 52