Stichting als rechtsvorm fiscaal en civielrechtelijk in beeld gebracht

Kid Schwarz en Ingrid Schröder (Baker Tilly) actualiseren boek Stichting en fiscus Het boek Stichting en fiscus, een handleiding voor stichtingen op civielrechtelijk en fiscaal gebied, is geactualiseerd door Kid Schwarz (hoogleraar Handels- en Ondernemingsrecht en directeur Bureau Vaktechniek Bedrijfsjuristen Baker Tilly) en Ingrid Schröder (belastingadviseur en werkzaam bij Bureau Vaktechniek Belastingadviseurs Baker Tilly).

Handig hulpmiddel

Het gebruik van de stichting als rechtsvorm is de afgelopen 30 jaar enorm toegenomen. Gelijkertijd is op fiscaal gebied veel veranderd. In dit boek wordt een helder beeld geschetst van de bruikbaarheid en de juridische positie van een stichting. Er is onder meer ruime aandacht voor de positie van stichtingbestuurders en toezichthouders. Daarmee is het boek voor hen een handig hulpmiddel en voor partijen die met de stichting te maken hebben, zoals werknemers van een stichting, notarissen, accountants, belastingadviseurs, administratiekantoren en bankmedewerkers.

Wetgeving aangescherpt

Op fiscaal gebied is de wetgever steeds alerter op mogelijke commerciële activiteiten van stichtingen, omdat in die gevallen een belastingplicht kan gelden voor vennootschapsbelasting en de omzetbelasting. Daarnaast zijn de ANBI, de SBBI, de steunstichting SBBI en de culturele instelling ingevoerd en zijn de regelingen voor giftenaftrek, vrijwilligersaftrek en fondsenwerving gewijzigd. Al eerder werd de toezicht op stichtingen en verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders verscherpt om het misbruik van deze rechtsvorm tegen te gaan.

Steeds vaker stichtingen met commerciële activiteiten

Het aantal stichtingen in Nederland is groot (165.000 ingeschreven in het handelsregister) en de belangstelling voor deze rechtsvorm is groeiende. De stichting beperkt zich niet tot puur idealistische activiteiten. Steeds vaker wordt gekozen voor de stichting als (onderdeel van) de juridische structuur bij de vormgeving van ondernemingen. Bijvoorbeeld als administratiekantoor bij certificering van aandelen of als houdster van prioriteitsaandelen of beschermingsaandelen bij beursgenoteerde nv’s. Het ontwikkelen van commerciële activiteiten is geenszins verboden voor stichtingen. Het verschil met andere rechtsvormen is echter dat stichtingen de winst moeten gebruiken voor het stichtingsdoel.